Make your own free website on Tripod.com
Mountain Spring Farm
Straight Egyptian Arabian Mare
RG Sherifa
RG Sherifa
Ansata El Salim
*Ansata Ibn Halima
Nazeer
Halima
Maarqada
Fabah
El Maar
Faaraa
Faarad
Faaris
Fadba
*Bint El Bataa
Nazeer
El Bataa
For more information contact
Tom & Lesley Detweiler
17222 Mill Rd
Spring Run PA, 17262-9708
(717)-349-7252
Email

Sales / Stallions / Geldings / Colts / Fillies / Links / Home